Denne tekst er tastet ind i Umbraco systemet aeroe-ferry.dk.

 

Resterende klares af Ærøfærgernes login til docs.google.com.