Transport med færge og bus

 Coronavirus 2

COVID-19 – virus ( Gældende for Ærøfærgerne )

Mundbind eller visir er påkrævet for at rejse med Ærøfærgerne - Vi henstiller stadig til at holde afstand og vise hensyn til medpassagerer og besætningen.
 

Rederiet reducerer fra onsdag d. 6. januar 2021 i antallet af pladser ombord så der max. tillades 175 passagerer om bord på overfarten mellem Ærøskøbing og Svendborg (M/F Ærøskøbing & M/F Marstal), Søby-Faaborg (M/F Skjoldnæs)overfarten max. 75 passagerer og Søby-Fynshav (E/F Ellen) max. 73 passagerer.

Generel information om værnemidler

Fra lørdag d. 22/8-2020 gjorde regeringen det obligatorisk at bære mundbind eller visir i al kollektiv trafik i Danmark. Ærøfærgerne er forpligtet til at føre kontrol med at bekendtgørelsens regler overholdes og kan derfor afvise passagerer som ikke opfylder kravet ved ombordstigning.

Hvad betyder det for dig som passager?

Du skal på ruterne Svendborg-Ærøskøbing / Fynshav-Søby og Faaborg-Søby hos Ærøfærgerne medbringe dit eget mundbind som du skal bære ved ombordstigning og under hele overfarten på hele færgen ohså inkl. soldækket og cafeteriet. Du må dog tage det af i korte perioder, hvis du skal spise, drikke eller tage medicin. Ligeledes er det tilladt at fjerne det ved vejrtrækningsproblemer, kvælningsfornemmelser eller behov for mundaflæsning og identifikation.

I nødstilfælde kan mundbind købes ved ombordstigning.

Kravet om mundbind gælder ikke for børn under 12 år, for personer med åndedrætsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet. Vi anbefaler at man hvor muligt medbringer dokumentation for grundlaget for undtagelsen ( lægeerklæring, recept eller lign. )

Kravet om mundbind gælder heller ikke for passagerer i bil som forud for ankomst til færgen har fået særlig tilladelse til at forblive i bilen under hele overfarten. 

For passagerer som ankommer i bil, for at opholde sig i saloner og cafeteria under overfarten, skal mundbind til alle i bilen være synligt for besætningen ved ombordkørsel. Man må dog undlade at have det på under ombordkørsel hvis der herved opstår problemer med mulighed for nødvendigt udsyn og sikkerhed i.ft. at manøvrere køretøjet.

Du kan læse den fulde bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. her: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.

 Generelle retningslinjer: 

 • Ærøfærgerne har tvungen forudbetaling af billetter til gående og køretøjer.  
 • Kunder skal reservere og forudbetale online inden afrejse. Dette gælder både gående og reserverede køretøjer. Indtil 30 min. før afgang kan du annullere din reservation og automatisk få din betaling tilbage,flytte din reservation til at andet tidspunkt på dagen, eller benytte betalingen på en chancerejse samme dag.
 • I nødstilfælde kan der reserveres plads og betales via kontoret Tlf. 62524000.
 • Som gående passager skal du vise din reservation når du går om bord.
 • Der kan ikke betales med klippekort.
 • Der gives særlig tilladelse til ophold i køretøjer under overfarten. Dette skal meldes telefonisk senest 24-timer inden afrejse til Ærøfærgernes kontor.
 • Hvis du vælger at blive i  bilen under overfarten må motoren ikke være tændt, så vi anbefaler, at man medbringer et tæppe.
 • Passagerer skal sprede sig ud over hele passagerområdet og sidde i så lang afstand fra hinanden som muligt.
 • Cafeteriet om bord er åbent, men med begrænset sortiment.
 • Hvis du skal i karantæne/selvisolation eller har mistanke om at være smittebærer, skal du kontakte Ærøfærgerne, og du skal så blive i din bil under overfarten.
 • Er du er i karantæne/selvisolation eller der er mistanke om, at du er smittebærer, kan du ikke rejse som gående.
 • Hvis du er smittet skal du rejse i ambulance.
 • Taxi fra sen færge vil foregå med maks 3 personer ad gangen. Er der flere vil de blive afhentet når de 3 første er blevet kørt.
 • Det er meget vigtigt, at alle passagerer respekterer disse tiltag og efterkommer besætningens instruktioner på færgen og i land.

 Ærøfærgernes kontor:

Vi henstiller til at al henvendelse til kontoret klares via Tlf. 62524000 og at personligt fremmøde på kontoret undgås hvis muligt.

COVID-19 – virus ( Gældende for busserne på Ærø )

Generelle retningslinjer:

 • Ind- og udstigning foregår via bagerste dør i bussen.
 • Sædekapacitetn er reduceret i busserne for at imødekomme afstandskrav.
 • Undgå kontakt med chaufføren. Mundbind er påkrævet efter ovenstående bekendtgørelse.
 • Større grupper bedes kontakte Tlf. 62531010 

 

Ovenstående er gældende indtil andet meldes ud. Du kan derudover holde dig informeret via Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sundhedsstyrelsen.dk samt på Covid-19: Informationsmateriale til turister i Danmark: COVID-19 Information til turister i Danmark 

 

 

 

Ærøfærgerne v/Ærø Kommune - Vestergade 1A - 5970 Ærøskøbing
Tlf: +45 62524000 - Email: info@aeroe-ferry.dk - CVR: 28856075

Webtilgængelighedserklæring

Persondatapolitik hos Ærøfærgerne