Transport med færge og bus

COVID-19 – virus ( Gældende for Ærøfærgerne )

 

NYT: Vi har d.d. 21/8 modtaget den endelige bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.. Du kan læse hele bekendtgørelsen her: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.

Hvad betyder det for dig som passager?

Fra lørdag d. 22/8-2020 har regeringen gjort det obligatorisk at bære mundbind eller visir i al kollektiv trafik i Danmark. Ærøfærgerne er forpligtet til at føre kontrol med at bekendtgørelsens regler overholdes og kan derfor afvise passagerer som ikke opfylder kravet ved ombordstigning.

Derfor skal du også på ruterne Svendborg-Ærøskøbing / Fynshav-Søby og Faaborg-Søby hos Ærøfærgerne medbringe dit eget mundbind som du skal bære ved ombordstigning og under hele overfarten. Du må dog tage det af i korte perioder, hvis du skal spise, drikke eller tage medicin. Ligeledes er det tilladt at fjerne det ved vejrtrækningsproblemer, kvælningsfornemmelser eller behov for mundaflæsning og identifikation.

I nødstilfælde kan mundbind købes ved ombordstigning.

Kravet om mundbind gælder ikke for børn under 12 år, for personer med åndedrætsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet. Vi anbefaler at man hvor muligt medbringer dokumentation for grundlaget for undtagelsen ( lægeerklæring, recept eller lign. )

Kravet om mundbind gælder heller ikke for passagerer i bil som forud for ankomst til færgen har fået særlig tilladelse til at forblive i bilen under hele overfarten. 

For passagerer som ankommer i bil, for at opholde sig i saloner og cafeteria under overfarten, skal mundbind til alle i bilen være synligt for besætningen ved ombordkørsel. Man må dog undlade at have det på under ombordkørsel hvis der herved opstår problemer med mulighed for nødvendigt udsyn og sikkerhed i.ft. at manøvrere køretøjet.

 

Generelle retningslinjer pr. 21. marts 2020:

Ærøfærgerne indfører tvungen forudbetaling af billetter til gående og køretøjer.  Der vil ikke blive medtaget biler fra chancebanen eller gående passagerer som ikke kan fremvise forudbetalt billet.

 • Rederiet har reduceret i antallet af pladser ombord så der max. tillades 250 passagerer om bord på overfarten mellem Ærøskøbing og Svendborg (M/F Ærøskøbing & M/F Marstal), Søby-Faaborg (M/F Skjoldnæs)overfarten max. 145 passagerer og Søby-Fynshav (E/F Ellen) max. 125 passagerer..
 • Pr. 2. juni skal der gives særlig tilladelse til ophold i køretøjer under overfarten. Dette skal meldes telefonisk senest 24-timer inden afrejse til Ærøfærgernes kontor. 
 • Hvis du vælger at blive i  bilen under overfarten må motoren ikke være tændt, så vi anbefaler, at man medbringer et tæppe.
 • Kunder skal reservere og forudbetale online inden afrejse. Dette gælder gående og reserverede køretøjer. Indtil 30 min. før afgang kan du annullere din reservation og automatisk få din betaling tilbage, eller flytte din reservation til at andet tidspunkt på dagen, eller benytte betalingen på en chancerejse samme dag.
 • Som gående passager skal du vise din reservation når du går om bord.
 • I nødstilfælde kan der reserveres plads og betales via kontoret Tlf. 6252 4000.
 • Der kan ikke betales med klippekort.
 • Taxi fra sen færge vil foregå med maks 3 personer ad gangen. Er der flere vil de blive afhentet når de 3 første er blevet kørt.
 • Passagerer skal sprede sig ud over hele passagerområdet og sidde i så lang afstand fra hinanden som muligt.
 • Cafeteriet om bord er åbent, men med begrænset sortiment.
 • Det er meget vigtigt, at alle passagerer respekterer disse tiltag og efterkommer besætningens instruktioner på færgen og i land.
 • Hvis du skal i karantæne eller har mistanke om at være smittebærer, skal du kontakte Ærøfærgerne, og du skal så blive i din bil under overfarten.
 • Er du i karantæne eller der er mistanke om, at du er smittebærer, kan du ikke rejse som gående.

Covid-19: Informationsmateriale til turister i DanmarkCOVID-19 Information til turister i Danmark 

 

Hvis du er smittet skal du rejse i ambulance.

Ærøfærgernes kontor:

Vi henstiller til at al henvendelse til kontoret klares via Tlf. 62 52 4000.

Du kan holde dig informeret via Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sundhedsstyrelsen.dk

COVID-19 – virus

Gældende for busserne på Ærø:

Ind- og udstigning foregår via bagerste dør i bussen.

Undgå kontakt med chaufføren. Mundbind er påkrævet efter ovenstående bekendtgørelse.

Større grupper bedes kontakte Tlf. 6253 1010 

 

Ovenstående er gældende indtil andet er meldt ud

Ærøfærgerne v/Ærø Kommune - Vestergade 1A - 5970 Ærøskøbing
Tlf: +45 62524000 - Email: info@aeroe-ferry.dk - CVR: 28856075

Webtilgængelighedserklæring

Persondatapolitik hos Ærøfærgerne