Transport af farlig gods i private køretøjer

Private rejsende (gående) / køretøjer som medbringer/ transportere farlig gods som nedenfor anført - Skal senest inden ombordstigning / kørsel meddele dette til skibets officer eller landside personale.

Type: Våben og ammunition

Maksimalt tilladt mængde: 1000 patroner pr. køretøj (UN 0012 og UN0014)

Våben skal være ledsaget af våbentilladelse og være i aflåst køretøj på overfarten. Alternativt kan våbenet afleveres i en skibsofficers varetægt under overfarten.

Type: Gas flasker (Propan / Helium) og (Butan / Propan) herunder til (Autocampere / campingvogne)

Maksimalt tilladt mængde: 3 cylindre, samlet vægt maksimalt 47 kg af hver kategori pr. køretøj.

Type: Trykflasker til dykkerudstyr (UN1002, UN1072, UN3156)

Maksimalt tilladt mængde: 6 cylindre af størrelse F (Størrelse F er op til 60 L) pr. køretøj.

Type: Husholdningsudstyr, malingsrelateret materiale, gasbrænder beholdere

Maksimalt tilladt mængde: Maling eller malingsrester 10 L og beholdere under tryk 1 L pr. køretøj.

Type: Fyrværkeri*

Maksimalt tilladt mængde: 5 kg pakkevægt (bruttovægt)

Type: Medicinsk ilt (UN1072)*

Maksimalt tilladt mængde: 6 cylindre af størrelse F

Type: Benzin / Diesel

Maksimalt tilladt mængde: 25 L i egnet og sikker beholder pr. køretøj.

*Ovennævnte genstande må ikke medbringes til salonområdet, undtaget den medicinske ilt, hvis en passagers fysiske velbefindende er afhængig af dette under overfarten.

*Fyrværkeri, som ønskes medbragt af gående passagerer, skal henvises til en egnet, beskyttet plads på vogndækket.

Det påhviler vores kunder at informere om det, hvis de medbringer noget af ovennævnte, senest umiddelbart inden de ønsker at komme ombord på færgen.