Ø-kort for fastboende forlænges indtil videre

De politiske partier på Christiansborg forhandler p.t. om at yde statstilskud til at nedsætte færgetaksterne for personer, biler m.v.

Det vides endnu ikke, hvilke konsekvenser, dette kan få for Ærøfærgernes takster og for ø-kortet.

På denne baggrund forlænges gyldigheden af ø-kortet for 2015 for fastboende, så det gælder indtil videre.

Det betyder, at Ærø Kommune ikke udsender nye ø-kort for 2016.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Borgerservice.

Ærø Kommune

Borgerservice