Ærøfærgerne udbyder sikkerhedsbemanding/catering på de 3 ruter Ærøskøbing-Svendborg, Søby-Faaborg samt Søby-Fynshav. Opgaven omfatter sikkerhedsbemanding samt bemanding i relation til catering/salg/rengøring på samtlige sejladser iht den til enhver tid gældende sejlplan. Udbydes samlet i én delaftale. Cateringpersonalet er forpligtiget som sikkerhedspersonale og bemandingsplan (1-3 personer afhængigt af passagerantal) for minimumsbemanding fremsendes fra ordregiver kvartalsvis forud.

 

Inden ansøgningsfristen afholdes informationsmøde, hvor interesserede vil have mulighed for at sejle med/bese færgerne samt deltage i møde i Ærøskøbing , hvor der kan stilles spørgsmål til det kommende udbud. Mødet afholdes 19.02.2015, kl. 12.00 – Vestergade 1A, Ærøskøbing – for reservering (direkte booking) af sejlads bedes De forlods tilmelde Dem med relevante oplysninger (specifikation mv. fremgår af udbudsbekendtgørelsen) – tilmelding senest 17.02.2015.

 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvor tilbudsgiverne udvælges ved prækvalifikation. Udbudsbekendt-gørelsen (ansøgningsbetingelserne) er afsendt til Udbud.dk den 2. februar 2015 og kan hentes på internetadressen www.udbud.dk og www.d-s-r.dk.

 

Ansøgningsfrist for deltagelse i prækvalifikation er den 2. marts 2015, kl. 14.00. Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS – Complete Tender Management (CTM systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp.