Information i forbindelse med indførelse af landevejsprincippet den 15.8.2016

Den 15.8.2016 træder første periode med billettering efter landevejsprincippet i kraft.

Perioden løber til og med den 13.11.2016. Næste periode starter til april 2017.

Bekendtgørelse nr. 1057 om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. danner grundlag for beregningen af de billetpriser som anvendes i perioderne hvor landevejsprincippet er gældende.

Hvilken indflydelse har landevejsprincippet på:

Generelt

I Rabatperioderne er alle persontakster ens, uanset om der er tale om Voksne, børn og pensionister, og om de er bosat på eller udenfor Ærø.

Billetteringen forenkles, således at der kun billetteres mod Ærø, og der afregnes for en returrejse, dette gælder dog ikke lastbiler. Se også afsnittet om rejser hen over første skæringsdato.

Alle nye takster for landevejsprincipperioden (rabatperioden) fremgår særskilt under informationsboksen på forsiden.

Ø-kort

Ø-kortet og de regler der gælder for ø-kortene er suspenderet under rabatperioderne.

Ø-kortet træder igen i kraft mellem rabatperioderne med landevejsprincip. Det vil sige at du skal gemme dit ø-kort. Når ø-kortet træder i kraft igen, vil der stadig kun være billettering mod Ærø, det betyder at du skal vise ø-kortet på din rejse mod Ærø, for at få din billet til nedsat pris i forhold til ordinær takst.

Rejser hen over første skæringsdato, 15.8.2016

Er du øbo med ø-kort og skal rejse du ud før den 15.8. og skal du først hjem efter den 15.8., skal du købe billet eller stemple klippekort som sædvanligt. Du skal så huske at gemme din billet til hjemrejsen. På hjemrejsen vil din billet eller dit klippekort blive hullet 2 gange for de udrejser det drejer sig om, og du vil først overgå til landevejs princippet næste gang du rejser. Dette gælder kun ved første skæringsdato, herefter vil det være rejsetidspunktet mod Ærø der afgør prisen.

For øboer med ø kort som rejser på DSB-billet, gælder ved rejse retur mod Ærø, at ø-kortet og udrejsebilletten samt returbilletten vises som dokumentation, og udrejse-billetten hulles  2 gange..

For rejsende med sommerhus-ø-kort eller udenøs klippekort er der ingen ændringer.

Rejsende på månedskort bliver heller ikke berørt.

10-turs kort til bil og person

Alle 10-turskort er gyldige i 2 år fra købsdagen, også kort der er købt før 15.8.2016

Har du et 10-turskort som er købt før 15.8., vil det fortsat være gældende mellem rabatperioderne indtil 2 år efter købsdagen,

Har du et 5-turs returkort (til udenøs borgere uden ø-kort) vil dette også fortsat være gældende i mellem rabatperioderne, således at der på udrejsen vil blive klippet 2 gange (en gang i hver retning).

Det vil fortsat være muligt at købe 10-turskort både i og udenfor rabatperioderne. Der vil være tale om en farve kort indenfor rabatperioderne, og en anden farve udenfor rabatperioderne. Prisen for begge typer kort vil være 10 * returprisen. Der vil ikke være yderligere rabat på 10-turs kort i perioden 15/8-13/11-2016,  kun udenfor rabatperioden.

Indtil udgangen af september 2016, kan kort købt inden rabatperioden refunderes til rabatpris. Herefter vil kortene kun kunne bruges som rejsemiddel.

Elevbilletter

Elevbilletter udgår i perioden fra 15.08.-13.11.2016, hvor de almindelige persontakster t/r 78,00 kr. er gældende. Pr. 14.11.2016 kan der købes elevbilletter med gyldigt elevkort (Elevkort udsedes på Færgekontoret).

DSB billetter

DSB billetter vil fremover skulle afhentes I cafeteriet på færgen. Bestilling skal fortsat ske på kontoret dagen før rejsen. Hvis man ønsker pladsbillet, skal både billet og pladsbillet afhentes og betales på kontoret.

Børnetakster og aldersgrænser.

Fra 15.8.2016 ændres prisen for børnebilletter til kr. 39, også udenfor rabatperioderne. Samtidig hæves aldersgrænsen til 15 år (incl.), som er gældende for DSB og andre.

Gulpladebiler

Gulpladebiler billetteres også mod øen og kun som retur. Priserne er ændret, men fortsat ens for øboer og ikke øboere.

Grupperejser

Grupperejser er fremover kun for grupper på 20 personer og derover. 

Ændret billetteringsretning og –procedure

Fremadrettet vil der kun blive billetteret og betalt mod Ærø. Rejsen fra Ærø er uden beregning.

Udenøs pendleres benyttelse af parkeringsarealet.

Hidtil har udstedelse af månedskort været dokumentation for udstedelse af parkeringstilladelse til det areal Ærøfærgerne har fået stillet til rådighed af Svendborg Kommune. Dette vil stadigt være gældende udenfor rabatperioderne. Har man haft parkeringstilladelse i den foregående perioden med fuld betaling, vil man også være berettiget til det i den efterfølgende rabatperiode. For nye pendlere vil køb af månedskort, en aktuel lønseddel eller en ansættelseskontrakt være gyldig dokumentation.

Bilreservationer på nettet

Der sker følgende ændringer i forbindelse med reservationer på nettet.

Ændringen i billetteringsmåden betyder at der ikke længere bliver lavet er åben retur, hvis du ikke booker en returrejse.

Når du booker rejsen mod Ærø vil det fremgå, at der skal ske betaling enten ved bookingen eller ombord. Derfor er det stadig vigtigt at du medbringer dit reservationsbevis til rejsen mod Ærø, idet det skal skannes for en eventuel betaling. 

 Med venlig hilsen

Ærøfærgerne.