ÆRØ KOMMUNE

udbyder

Tilladelse til taxikørsel

Der er på Ærø 1 ledig tilladelse til taxikørsel med stor vogn til overtagelse snarest mulig. Tilladelsen vedrører kørsel med stor bil for en midlertidig periode på 2 år og med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år, hvis der er et fortsat behov. Der er på Ærø yderligere 4 bevillinger, som varetages af 2 vognmænd. Kundegrundlaget er ca. 6500 fastboende og et stort antal turister i sæsonen.

Derudover varetager vognmændene en mindredel af den kommunale kørsel med ældre og handicappede borgere.

Bevillingen omfatter kørsel på alle tider af døgnet og alle nye kontrakter vil indeholde en forpligtigelse til at deltage i en vagtordning.

Ansøgningsblanketter kan fås ved henvendelse til Ærøfærgerne, Vestergade 1A, 5970 Ærøskøbing.

Spørgsmål vedrørende bevillingen kan rettes til Keld M. Møller.

Ansøgningen sendes til Ærøfærgerne, Vestergade 1A, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 40 00, e-mail: info@aeroe-ferry.dk. Ansøgninger skal være Ærøfærgerne i hænde senest onsdag den 29. april 2015, kl. 11.00.

Der skal vedlægges de dokumenter der kræves i henhold til bekendtgørelse om taxikørsel m.v., herunder dokumentation for tidligere beskæftigelse ved erhvervsmæssig personbefordring. Bekendtgørelsen kan findes på www.retsinformation.dk

Ærø Kommune / Ærøfærgerne