Billeder

Billeder bør altid gemmes i en mappe under Media. Hvis ikke der allerede findes en passende mappe oprettes den som beskrevet nedenfor under punktet Opret en ny Media mappe. Hvis der er tale om et midlertidigt billede kan det med fordel placeres i mappen Temp.

 

Opret en ny Media mappe.

 1. Gå til Media.
 2. Højreklik på Media øverst.
 3. Vælg Opret
 4. Vælg Folder (Mappe)
 5. Angiv et passende navn til Mappen.
 6. Afslut med at vælge gem.

 

Gem et billede i en af mapperne

Før du gemmer et billede er det en god ide at omdøbe billedet til et sigende navn, Umbraco CMS systemet gemmer nemlig billedet under det originale navn. Når du senere skal indtaste et navn er det reelt et navn på billedets placering i Umbraco systemet.

 1. Gå til Media.
 2. Højreklik på ønsket mappe
 3. Vælg Opret
 4. Vælg Image.
 5. Vælg et passende navn på billedets placering i umbraco systemet.
 6. Vælg gennemse og find billedet.
 7. Afslut med Save.