Tabeller

Tabeller er egentlig ved at udgå i moderne web design. Tabellerne har den ulempe at de ikke umiddelbart er responsive. Tabeller anvendes dog stadig i CMS systemet fordi de giver brugeren mulighed for at styre placering af eksempelvis billeder og tekst.

Bredde (width) på tabellen og på cellerne bør altid angives i % og ikke i pixel. 

Herunder typisk anvendelse af en tabel.

Tabel til styring af tekst eller billeder i 2 kolonner.

  1. Vælg Table > Insert Table.
  2. Marker 2 kolonner 
  3. Vælg Table Properties, sæt Width = 100% - (Tabellen fylder hele bredden), cell padding = 5px (laver en lille margin rundt om tekst eller billede, og alignment = center (Pladerer tabellem midt på siden)
  4. Marker den venstre celle og vælg Table > Cell > Cell properties og sæt width = 50% hvilket vil gøre kolonnerne lige bredde