Farlig gods

Nedennævnte afgange er reserveret til farlig gods. For afgangene gælder det, at pladsreservation er påkrævet for køretøjer og gående passagerer som skal melde deres ankomst på tlf. 62 52 4000.

 Afg. Søby   (Man.+ Ons.)    kl. 04:20    kl. 10.20   
Afg. Faaborg (Man.+ Ons.) kl. 05:30 kl. 11.35

Transportøren af farlig gods skal melde godset senest 24 timer før færge afgange.

Ved anmeldelse af Farlig gods oplyses Un. Nr. og stoffets navn iht. IMDG-koden.

Transportenerklæring indsendes til info@aeroe-ferry.dk (hverdage 08.00 - 15.30) eller afleveres senest ved ombordkørsel.

For overførsel af "Farlig Gods" kan finde sted, skal ovenstående betingelser være opfyldt. Godset skal være korrekt og rettidigt anmeldt.