Skibsfører

Ærøfærgerne søger en medarbejder til sejlads som skibsfører på vore færger. Der er tale om en fuldtidsskibsførerstilling.

Vor nye skibsfører er en navigatør, som har den nødvendige praktiske erfaring, enten fra færgefart eller fra anden sejlads der indeholder et stort element af manøvrering.

Ærøfærgerne besejler 3 ruter med 3 skibe, to på ruten Ærøskøbing-Svendborg og en på ruterne Søby-Fynshav og Søby-Fynshav, hvor der sejles i V-sejlads. Skibene har en driftsbesætning på 4 mand, og herudover er der en passagerafhængig sikkerhedsbesætning på op til 4 mand.

Stillingen kræver at du har:

Desuden vil det være en fordel, men ingen betingelse, at du har:

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og Søfartens Ledere samt tilhørende lokalaftaler.

Hvis du er interesseret i stillingen, er du velkommen til at kontakte Jørgen Bekker Hansen for yderligere oplysninger på tlf. 62524000 - eller mail: jbh@aeroe-ferry.dk

Ansøgning bilagt relevante certifikater sendes til: info@aeroe-ferry.dk, senest den 30. september 2014.

ÆRØFÆRGERNE, Ærø Kommune, Vestergade 1 A, 5970 Ærøskøbing.