Vælg dit sprog

facebook

Nyt om de kommende elfærger - Ærø kommune går i udbud med to nye elfærger - Opd. 5. feb. 2024

Pressemeddelelse – Ærø Kommune, d. 5. februar 2024

Ærø Kommune får tilladelse til at lave nye elfærger på markedsvilkår

Et flertal i Ærø Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i december 2023, at gå videre med design- og udbudsfasen af E-ferry Twins, de kommende to elfærger på Ærøskøbing-Svendborg ruten. Kommunalbestyrelsen valgte at gå i udbud på markedsvilkår og at undersøge muligheden for at bygge færgerne i aluminium. Denne plan har Trafikstyrelsen nu også godkendt.

Et skridt nærmere klimamålene

Selvom beslutningen blev truffet allerede i december sidste år i Ærø Kommunes kommunalbestyrelse, er det først i dag beslutningen om at gå i udbud på markedsvilkår med de to nye elfærger på Ærøskøbing-Svendborg ruten officielt træder i kraft. Kommunen skulle nemlig først have bekræftet, at Trafikstyrelsen ønskede at opretholde deres tilskud til færgeprojektet på 71,6 mio. kr. med de ønskede ændringer til projektbeskrivelsen. Det har Trafikstyrelsen bekræftet i dag, hvilket skaber begejstring hos borgmester Peter Hansted:

”Det er en meget glædelig nyhed. Jeg er glad for, vi nu er rykket et skridt nærmere at kunne realisere vores klimamål på færgeområdet, og vi er taknemmelige for, at Trafikstyrelsen ville imødekomme vores anmodning.”

Et paradigmeskifte

Foruden ønsket om at gå i udbud med nye færger på markedsvilkår, ønskede Ærø Kommune at forlænge projektperioden med nogle måneder med det formål at undersøge mulighederne for at bygge de nye færger i aluminium.

”Dette kan blive et paradigmeskifte inden for kystnær færgefart, og vi er stolte over at være med til at udforske denne spændende mulighed,” udtaler færgedirektør, Keld M. Møller.

Ved at bygge færgerne i aluminium, er forventningen nemlig, at der kan opnås økonomiske og klimamæssige gevinster sammenlignet med traditionelle stålfærger. Det er især i driften, at der forventes at ses en kraftig reducering af energiforbruget. Men også i bygge- og ophugningsfasen, forventes klimaftrykket af blive betydeligt lavere ved at bygge i aluminium. I modsætning til reglerne for hurtigtgående færger, kræves der dog en dispensation for at bygge de nye tvillingefærger i aluminium. For at forsøge at opnå de mulige økonomiske og klimamæssige gevinster ved alu-færger, vil arbejdsgruppen nu gå i gang med at undersøge muligheden for at indhente denne dispensation til de nye færger på Ærøskøbing-Svendborg ruten.

Videre forløb

”Der er fortsat mange ting, vi skal have styr på, både med hensyn til færgerne, men selvfølgelig også i land. Derfor er der ingen tid at spilde, og i arbejdsgruppen er vi glade for, vi nu kan tage fat,” fortæller projektleder på E-ferry Twins projektet, Cecilie Larsen.

Projektgruppen er i gang med at få udarbejdet indretningsforslag på Ærøskøbing og Svendborg Havne, som skal ligge til grund i den følgende miljøscreening af projektets landinfrastruktur. Dette arbejde vil nu blive flankeret af arbejdet med færgedesigns og alu-dispensation. Se nærmere i nedenstående faktaboks om projektets tidslinje.

Baggrund og fakta:

I 2019 idriftsatte Ærø Kommune den banebrydende og prisvindende E-Ferry Ellen, verdens længst rækkende elfærge. Ærø Kommunes klimamål kræver en omstilling af færgetrafikken, og E-ferry Twins er næste skridt på vejen til opnå målene:


- 2025: 50 % af færgerne er emissionsfri
- 2030: 75 % af færgerne er emissionsfri
- 2035: 100 % af færgerne er emissionsfri

Tidslinje for E-ferry Twins:
2022: Projektstart. Der blev nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe.

2022: Tilsagnsaftale mellem Ærø Kommune og Trafikstyrelsen, hvor Trafikstyrelsen bevilger 71,6 mio. kr. i tilskud til nye elfærger.

2023: Projektet er i den afsluttende del af undersøgelsesfasen, hvor diverse ubekendte undersøges, herunder skrogets udformning, driftssikkerhed i forhold til vejr, strøm og vandstand, samt ladeløsning og trafikhåndtering på havneområderne.

2024: Arbejdet med design af de kommende færger og af havneområderne påbegyndes, hvorefter færger og havneløsninger sendes i udbud. I designfasen er inddragelse af interessenter og brugere planlagt.

2027: De nye færger ventes i drift.

Referater fra styregruppemøderne er tilgængelige på Ærø Kommunes hjemmeside.
Kontaktoplysninger: Projektleder Cecilie Larsen, Ærøfærgerne, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Borgmester Peter Hansted, Ærø Kommune, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. "

Pressemeddelelse – Ærø Kommune, d. 13. december 2023

Ærø Kommune går i udbud med to nye elfærger

Et flertal i Ærø Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i dag, d. 13. december 2023, at gå i udbud med E-ferry Twins, de kommende to elfærger på Ærøskøbing-Svendborg ruten. Kommunalbestyrelsen valgte at gå i udbud på markedsvilkår, fremfor som en del af Standardfærgekonceptet, og den valgte desuden at undersøge muligheden for at bygge færgerne i aluminium. Endelig afsatte kommunalbestyrelsen de nødvendige midler til intern administration og projektledelse i design- og udbudsfasen.

Glæde over at kunne gå videre med E-ferry Twins
Efter mødet i kommunalbestyrelsen udtrykte borgmester Peter Hansted og færgedirektør Keld M. Møller stor glæde over at kunne tage næste skridt i arbejdet med at forny Ærøfærgernes tonnage. Peter Hansted udtalte efter mødet:
”Jeg er meget glad for, at vi fik truffet en afgørelse, der betyder, at vi kan gå i udbud, og i løbet af en overskuelig årrække erstatte dieselfærgerne på den travle Svendborg-rute. De nye færger vil give besparelser på driftsomkostninger, og samtidig bliver færgerne et kæmpe skridt frem, i forhold til at nå vores mål på klimaområdet.”

Ærøske forhold gør udbud på markedsvilkår fordelagtigt

Kommunalbestyrelsen valgte at gå i udbud på markedsvilkår, fremfor gennem en indkøbsaftale med Færgesekretariatets Standardfærgekoncept. Det skyldes blandt andet, at kommunen kan opnå en mere fordelagtig finansiering på markedsvilkår. Samtidig har Ærøfærgerne en større organisation med mere erfaring med nybygninger end mange af de kommuner, som har indgået indkøbsaftale med Standardfærgekonsortiet. Projektleder Cecilie Larsen udtaler i den forbindelse:

Det giver god mening, at andre af Færgesekretariatets medlemskommuner har indgået samarbejde med Standardfærgekonsortiet, da det er nogle mindre organisationer, som kan drage stor nytte af fælles rådgivning, tilsyn osv. Hos Ærø Kommune har vi selv disse funktioner ved hånden, da vi har et større færgeselskab, og kan derfor få mere ud af, at gå vejen på markedsvilkår, selvfølgelig fortsat gerne med samarbejder og videndeling på tværs.

Aluminium kan reducere omkostninger og klimaaftryk, men kræver dispensation

Ved at bygge færgerne i aluminium, kan der opnås klare økonomiske gevinster sammenlignet med stålfærger. Samtidig vil aluminium give et væsentligt lavere klimaaftryk, både i bygge- og driftsfasen. I modsætning til reglerne for hurtigtgående færger, kræves der dog en dispensation for at bygge de nye tvillingefærger i aluminium. For at forsøge at opnå de mulige økonomiske og klimamæssige gevinster ved alu-færger, valgte kommunalbestyrelsen at acceptere en 8 måneders forlængelse af projektet, hvilket er den forventede tidshorisont for en dispensationsansøgning.

 Ærøs valg skal godkendes af Trafikstyrelsen, for at sikre 71,6 mill. fra færgepuljen

I 2021 fik Ærø Kommune tilsagn om knap 71,6 millioner kroner fra Transportministeriets grønne færgepulje. Efter kommunalbestyrelsens valg om at gå i udbud på markedsvilkår, samt ønsket om at bygge færgerne i aluminium, fremsender Ærøfærgerne en anmodning om projektændring til Trafikstyrelsen på baggrund af kommunalbestyrelsens afgørelse. Det er for at sikre, at Trafikstyrelsen fortsat anser projektet for at falde inden for rammerne af Ærøs oprindelige ansøgning til færgepuljen, og dermed sikre at tilskuddet opretholdes.

https://www.aeroekommune.dk Kontaktoplysninger: Projektleder Cecilie Larsen, Ærøfærgerne, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Borgmester Peter Hansted, Ærø Kommune, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

----------------

Orientering om politisk behandlingsproces i E-ferry Twins projektet

Ærøfærgerne, d. 3. november 2023

Ærøfærgerne ønsker at orientere om den planlagte proces for politisk behandling af færgeløsninger og finansieringsmuligheder i forbindelse med den foreliggende udbudsfase i E-ferry Twins projektet.

Onsdag den 1. november 2023 blev der afholdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen, med det formål at klæde Kommunalbestyrelsen på til at træffe beslutning om, hvilket færgekoncept og finansieringsmulighed, der skal arbejdes videre med i udbudsfasen.

Herefter vil den politiske behandlingsproces finde sted, og er planlagt til at forløbet som angivet nedenfor. Der er derfor ikke truffet beslutning om hverken færgeløsning og finansieringsmuligheder på nuværende tidspunkt.

Politisk behandlingsproces
Den politiske behandling er planlagt som følger:

29. november 2023: E-ferry Twins styregruppen
29. november 2023: Økonomi- og Erhvervsudvalget
13. december 2023: Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstillingen bliver lukket af hensyn til potentielle underleverandører og den kommende forhandlingsproces. Bemærk, at Trafikstyrelsen skal godkende det videre forløb af hensyn til opretholdelse af det bevilliget tilskud.

Baggrund

Ærø Kommune har vedtaget en række klimamål, og specifikt på færgeområde lyder de som følger:

  • 2025: 50 % af færgerne er emissionsfri
  • 2030: 75 % af færgerne er emissionsfri
  • 2035: 100 % af færgerne er emissionsfri

I 2022 blev et projekt sat i gang med det formål at udskifte de eksisterende Tvillingefærger på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg med to nye, elektriske færger.

I april 2022 blev der indgået tilsagnsaftale mellem Ærø Kommune og Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen har bevilliget 71,6 mio. kr. i tilskud til at bygge to nye elektriske færger til ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg.

I 2022 blev der nedsat en styregruppe, som har til opgave at følge og vejlede projektet. Styregruppen består af følgende medlemmer:

  • Borgmester
  • Næstformand i økonomi- og erhvervsudvalget
  • Medlem af økonomi- og erhvervsudvalget
  • Transportdirektør
  • Kommunaldirektør
  • Teknik- og miljødirektør
  • Projektleder

Referater fra styregruppemøderne er tilgængelig på Kommunens hjemmeside.

Projektet er lige nu i undersøgelsesfasen, hvor diverse ubekendte undersøges blandt andet med hensyn til skrogets udformning, driftssikkerhed i forhold til vejr, strøm og vandstand, trafikhåndtering i land og ladeløsning.

Næste fase i projektet vil have fokus på design af de kommende færger og af havneområderne, hvorefter færger og havneløsning kan sendes i udbud.

Links

Ærøfærgerne: www.aeroe-ferry.dk
Ærø Kommune: https://www.aeroekommune.dk
Kontaktoplysninger
Direktør Keld M. Møller, Ærøfærgerne, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nye elfærger: Tidsplan, underskrivelsesceromoni, og arbejdsgruppens første møde

Ærø Kommune har fået tilsagn om 72 millioner kroner fra Trafikstyrelsens grønne færgepulje, til bygning af to nye elfærger på Ærøskøbing - Svendborg ruten. Det vil sige at pengene gives på baggrund af den plan og det budget, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2021, og fremsendte i ansøgningen til færgepuljen.

Her i artiklen kan du blive klogere på hvad status er for elfærgeprojektet, og hvad tidsplanen er for arbejdet med at bygge de nye færger.

2022, april-maj: 'Ja' til færgemillioner, og underskrivelsesceremoni på Ærø Rådhus
Da Ærø Kommune i december 2021 fik tilsagn om de 72 millioner kroner, blev det begyndelsen på en politisk proces, der i april 2022 mundede ud i, at kommunalbestyrelsen vedtog at gå videre med projektet.

Det betyder at Ærøs nye elfærgeprojekt kan gå i gang, og det betyder at ærøboerne kan se frem til nye færger i slutningen 2026. Og det bliver færger som ikke udleder drivhusgasser og dieselpartikler, og som ikke støjer, og som udgør et vigtigt skridt på vejen til at nå Ærøs ambitiøse klimamål.

Projektets officielle startskud skete d. 9. maj, da Ærøs borgmester og kommunaldirektør underskrev færgepuljens tilsagnserklæring. Som man fornemmer på billedet herunder, var der tale om en forholdsvis uformel underskrivelsesceremoni, som kun krævede brygning af en kande kaffe:

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg, borgmester Peter Hansted og færgedirektør Keld M. Møller samlet om bordet på borgmesterkontoret mens tilsagnserklæringen underskrives.

Med underskrivelsen kunne startskuddet også gå for den nedsatte projektgruppe, som skal stå for at gennemføre selve elfærgeprojektet.

2022, maj-efterår: Første møde i projektgruppen, udarbejdelse af forslag til design og samarbejdsaftaler med leverandører

At der nu er skrevet under på tilsagnserklæringen betyder ikke, at der ligger et færdigt design klar, og at man nu kan gå i gang med at bygge færgerne. Helt frem til oktober 2022, arbejdes der med designforslag, og med at udarbejde forslag til en samarbejdsaftale med leverandører.

Projektgruppen mødtes første gang til et opstartsseminar, d. 10. maj 2022, på færgekontoret i Ærøskøbing. Det var projektleder Cecilie Larsen der igangsatte samtalen om, hvad rammerne for det videre arbejde skal være, og om de roller som medlemmerne af projektgruppen skal have. Projektgruppen består, udover projektlederen, lige nu af færgedirektør Keld M. Møller, som naturligvis følger processen fra start til slut, og som har ansvar for idriftsættelsen, Svend Åge Korup, som er teknisk ansvarlig, Frank Pedersen, som har ansvar for sikkerhed og godkendelser, samt Halfdan Abrahamsen fra Ærø EnergyLab, kommunens energikontor, som er ansvarlig for kommunikationen om projektet.

Billedet herunder er fra opstartsmødet d. 10. maj:

 Projektgruppen: Cecilie Larsen, Halfdan Abrahamsen, Keld M. Møller, Svend Åge Korup og Frank Pedersen

 2022, efterår: Politisk behandling af mulige design og samarbejdsaftale

Projektgruppen tager udgangspunkt i den plan, og det budget som kommunalbestyrelsen vedtog i april, og det er på den baggrund, at projektgruppen arbejder med designforslag, altså færgernes grundlæggende design. Det vil for eksempel sige udformningen og funktionaliteten, også i forhold til at elfærgerne skal kunne tilkobles ladere i havnene i Ærøskøbing og Svendborg. Havneanlæggene og laderne indgår således også som en del af arbejdet med de nye elfærger.

Gruppen skal desuden udarbejde forslag til en samarbejdsaftale med kommende leverandører.

I efteråret vil kommunalbestyrelsen blive præsenteret for designforslagene og dertilhørende forslag til en samarbejdsaftale. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilken løsning, den ønsker at arbejde videre med frem mod et udbud af færgerne.

2023, første halvår: Endeligt design vedtages, udbudsprocessen kan gå i gang
Fra samarbejdsaftalen indgås i efteråret, vil projektgruppen, sammen med leverandørerne, arbejde videre på det endelige design af færgerne og havneinfrastrukturen frem til foråret 2023. Forslag til det endelige design skal vedtages i kommunalbestyrelsen før udbudsprocessen kan gå i gang. Udbudsrunden, hvor værfter, der vil byde på opgaven, skal udarbejde deres tilbud, er en længere proces, og først i begyndelsen af 2024 kan udbudsrunden forventes at være afsluttet.

2024, første halvår: Kontraktindgåelse
Når udbudsrunden er afsluttet vurderer Ærøfærgerne de forskellige tilbud, og færgeselskabet indstiller derefter sine anbefalinger om valg af leverandør til politisk behandling i kommunalbestyrelsen. Det er værd at bemærke, at kommunalbestyrelsen ikke er tvunget til at indgå en kontrakt, hvis de tilbud der foreligger ikke vurderes til at være tilstrækkeligt attraktive.

Ærøs første elfærge, Ellen, med sin lader på Søby Havn. Billedet er fra dåben, d 1. juni 2019.

2024-2026: Færgerne og landanlæggene bygges, idriftsættelse af færgerne
Hvis Ærø Kommune indgår en kontrakt efter udbudsrunden kan bygningen af de to færger gå i gang. Bygningen vil foregå forskudt, så færge nummer to påbegyndes et halvt års tid efter den første. De to færger vil dermed også blive sat i drift forskudt af hinanden, og det forventes at den første færge er i drift i midten af 2026. Mens færge nummer 2 færdiggøres, skal én af de gamle færger dække driften på ruten, sammen med den første nye færge.

Og da de nye færger bliver eldrevne skal der naturligvis også bygges transformere og ladere i både Ærøskøbing og Svendborg, så man er klar til at sætte stikket i, når den første færge skal prøvesejles.

kreditkort bw

Ærøfærgerne v/Ærø Kommune - Vestergade 1A - 5970 Ærøskøbing
Tlf: +45 62524000 - Email: info@aeroe-ferry.dk - CVR: 28856075

Persondatapolitik hos Ærøfærgerne  | Tilgængelighedserklæring 

© 2024 Ærøfærgerne. All rights reserved.

Website designed, developed and hosted by demand.dk