Vælg dit sprog

facebook

Rejsetidsgaranti

Forsinkelse og annullering

Ærøfærgerne har i henhold til EU forordning 1177 / 2010 udarbejdet et sæt regler der giver visse rettigheder til vores passagerer i tilfælde af forsinkelser eller annulleringer af driften.

Den nøjagtige lovtekst kan findes på: www.soefartsstyrelsen.dk

Hvilke forsinkelser og annulleringer er undtaget:

Ærøfærgerne er ikke forpligtet til at udbetale kompensation til passagererne i tilfælde af forsinkelse ved ankomsten, hvis forsinkelsen skyldes vejrforhold, eller særlige omstændigheder, der forhindrer gennemførelse af rejsen, og som man med rimelighed ikke kunne have undgået.

Der udbetales ikke kompensation for rejser der ikke er forudbetalt, eller betalte rejser der ikke har fast booking.

Hvilke forsinkelser og annulleringer kan kompenseres.

Forudbetalte rejser der ikke er undtaget ovenstående forbehold, og som opfylder følgende:

Forsinkelse på over 1 time, udløser en kompensation på 25% af betalt billetpris.

Forsinkelse på over 2 timer, udløser en kompensation på 50% af betalt billetpris.

Hvis billetten er betalt som returbillet reduceres kompensationen med 50% af den betalte returpris.

Hvis billetten er en ø-korts billet kompenseres for enkeltrejsen, på den rute den er betalt.

I tilfælde af forsinkelser og annulleringer på mere end 90 min. af den planlagte rutetid, vil Ærøfærgerne tilbyde forfriskninger ombord.

Kompensation til eventuel overnatningsudgift kan maksimalt udgøre EUR 80 pr. nat og kan maksimalt udbetales for 3 overnatninger.

Billetændring ved forsinkelser og annulleringer

Ved forsinkelser over 90 min. kan passageren omlægge sin rejse uden ekstra omkostninger på samme rute så hurtigt som muligt.

Passageren kan alternativt vælge at få refunderet den betalte billet, eller få en gratis billet på anden rute.

Information

Ved forsinkelser og annulleringer vil passagererne, senest 30 min. efter den planlagte afgangstid, modtage information om hændelsen, hvis muligt.

Ærøfærgerne informerer om forsinkelser og aflysninger via hjemmeside, SMS til reservationens mobil nr., samt ombord via færgens højtaleranlæg.

Yderligere serviceinformationer gives til trafikradio, lysskilte og via e-mail/SMS til fremtidige aflysninger.

For udbetaling af eventuel kompensation skal passageren udfylde Ærøfærgernes ansøgningsskema vedr. forsinkelse og annullering. Skemaet findes nederst på siden.

Fremsend venligst en kopi af din billet sammen med anden relevant dokumentation.

Eventuel kompensation vil blive overført til det anvendte kreditkort hvis muligt eller til kundens NEM-konto (danske statsborgere) / anden specifik konto efter passagerens ønske (udenlandske statsborgere).

Ansøgningen vil blive behandlet af rederiet så hurtigt som muligt.

Yderligere information kan indhentes på: Tlf. 62 52 40 00

Ansøgningsskemaet kan findes her: 

Rejsetidsgaranti ansøgningsskema

 

kreditkort bw

Ærøfærgerne v/Ærø Kommune - Vestergade 1A - 5970 Ærøskøbing
Tlf: +45 62524000 - Email: info@aeroe-ferry.dk - CVR: 28856075

Persondatapolitik hos Ærøfærgerne  | Tilgængelighedserklæring 

© 2024 Ærøfærgerne. All rights reserved.

Website designed, developed and hosted by demand.dk