Gyldig rejsehjemmel og kontrolafgift

Gyldig rejsehjemmel og kontrolafgift

Gyldig rejsehjemmel betyder at man kan fremvise en betalt billet eller er i stand til at betale for sin billet om bord.

Private rejsende kan ikke rejse på kredit.

Ærø Kommune har pr. 2. februar 2017 besluttet, at kontrolafgiften indføres med virkning fra 1. april 2017.

I tilfælde af, at man ikke har eller kan få gyldig rejsehjemmel senest under overfarten, vil man få tilsendt en faktura med en kontrolafgift.

Kontrolafgiften udgør:

750,00 kr. + voksen billet

375,00 kr. + barne billet

Man er forpligtiget til at fremvise ID.