Ansættelseskrav til skibspersonale

Ansættelseskrav til skibspersonale

 Skibsfører:

 • Næringsbevis som skibsfører af 1. grad.
 • Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).
 • Uddannelsesbevis ved transport til søs af farligt gods i ro/ro-skibe.
 • Uddannelsesbevis i krisestyring (§5) og menneskelig adfærd (§6).
 • Gyldigt sundhedsbevis (blå bog).

 

Styrmand:

 1. Næringsbevis som styrmand af 2. grad.
 2. Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).
 3. Uddannelsesbevis ved transport til søs af farligt gods i ro/ro-skibe.
 4. Uddannelsesbevis for gennemgået brand- og røgdykkeruddannelse.
 5. Uddannelsesbevis i krisestyring (§5) og menneskelig adfærd (§6).
 6. Gyldigt sundhedsbevis (blå bog).

 

Maskinchef:

 1. Næringsbevis som skibsmaskinist af 1. grad.
 2. Uddannelsesbevis for gennemgået brand- og røgdykkeruddannelse.
 3. Uddannelsesbevis ved transport til søs af farligt gods i ro/ro-skibe.
 4. Uddannelsesbevis i krisestyring (§5) og menneskelig adfærd (§6).
 5. Gyldigt sundhedsbevis (blå bog).

 

Skibsassistent:

 1. Bevis/påtegning i søfartsbogen som befaren skibsassistent.
 2. Vagtholdsbevis, herunder skikket til udkig).
 3. Uddannelsesbevis ved transport til søs af farligt gods i ro/ro-skibe.
 4. Uddannelsesbevis for gennemgået brand- og røgdykkeruddannelse.
 5. Gyldigt sundhedsbevis (blå bog).

 

Cateringpersonale:

For cateringpersonale som iht. færgens bemandingsfastsættelse skal indgå i sikkerhedsbesætningen:

 1. Uddannelsesbevis på at have gennemgået en af Søfartsstyrelsens godkendt generel sikkerhedsuddannelse.
 2. Gyldigt sundhedsbevis (blå bog).