Nye elfærger: Tidsplan, underskrivelsesceromoni, og arbejdsgruppens første møde

Ærø Kommune har fået tilsagn om 72 millioner kroner fra Trafikstyrelsens grønne færgepulje, til bygning af to nye elfærger på Ærøskøbing - Svendborg ruten. Det vil sige at pengene gives på baggrund af den plan og det budget, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2021, og fremsendte i ansøgningen til færgepuljen.

Her i artiklen kan du blive klogere på hvad status er for elfærgeprojektet, og hvad tidsplanen er for arbejdet med at bygge de nye færger.

2022, april-maj: 'Ja' til færgemillioner, og underskrivelsesceremoni på Ærø Rådhus
Da Ærø Kommune i december 2021 fik tilsagn om de 72 millioner kroner, blev det begyndelsen på en politisk proces, der i april 2022 mundede ud i, at kommunalbestyrelsen vedtog at gå videre med projektet.

Det betyder at Ærøs nye elfærgeprojekt kan gå i gang, og det betyder at ærøboerne kan se frem til nye færger i slutningen 2026. Og det bliver færger som ikke udleder drivhusgasser og dieselpartikler, og som ikke støjer, og som udgør et vigtigt skridt på vejen til at nå Ærøs ambitiøse klimamål.

Projektets officielle startskud skete d. 9. maj, da Ærøs borgmester og kommunaldirektør underskrev færgepuljens tilsagnserklæring. Som man fornemmer på billedet herunder, var der tale om en forholdsvis uformel underskrivelsesceremoni, som kun krævede brygning af en kande kaffe:

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg, borgmester Peter Hansted og færgedirektør Keld M. Møller samlet om bordet på borgmesterkontoret mens tilsagnserklæringen underskrives.

Med underskrivelsen kunne startskuddet også gå for den nedsatte projektgruppe, som skal stå for at gennemføre selve elfærgeprojektet.

2022, maj-efterår: Første møde i projektgruppen, udarbejdelse af forslag til design og samarbejdsaftaler med leverandører

At der nu er skrevet under på tilsagnserklæringen betyder ikke, at der ligger et færdigt design klar, og at man nu kan gå i gang med at bygge færgerne. Helt frem til oktober 2022, arbejdes der med designforslag, og med at udarbejde forslag til en samarbejdsaftale med leverandører.

Projektgruppen mødtes første gang til et opstartsseminar, d. 10. maj 2022, på færgekontoret i Ærøskøbing. Det var projektleder Cecilie Larsen der igangsatte samtalen om, hvad rammerne for det videre arbejde skal være, og om de roller som medlemmerne af projektgruppen skal have. Projektgruppen består, udover projektlederen, lige nu af færgedirektør Keld M. Møller, som naturligvis følger processen fra start til slut, og som har ansvar for idriftsættelsen, Svend Åge Korup, som er teknisk ansvarlig, Frank Pedersen, som har ansvar for sikkerhed og godkendelser, samt Halfdan Abrahamsen fra Ærø EnergyLab, kommunens energikontor, som er ansvarlig for kommunikationen om projektet.

Billedet herunder er fra opstartsmødet d. 10. maj:

 Projektgruppen: Cecilie Larsen, Halfdan Abrahamsen, Keld M. Møller, Svend Åge Korup og Frank Pedersen

 2022, efterår: Politisk behandling af mulige design og samarbejdsaftale

Projektgruppen tager udgangspunkt i den plan, og det budget som kommunalbestyrelsen vedtog i april, og det er på den baggrund, at projektgruppen arbejder med designforslag, altså færgernes grundlæggende design. Det vil for eksempel sige udformningen og funktionaliteten, også i forhold til at elfærgerne skal kunne tilkobles ladere i havnene i Ærøskøbing og Svendborg. Havneanlæggene og laderne indgår således også som en del af arbejdet med de nye elfærger.

Gruppen skal desuden udarbejde forslag til en samarbejdsaftale med kommende leverandører.

I efteråret vil kommunalbestyrelsen blive præsenteret for designforslagene og dertilhørende forslag til en samarbejdsaftale. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilken løsning, den ønsker at arbejde videre med frem mod et udbud af færgerne.

2023, første halvår: Endeligt design vedtages, udbudsprocessen kan gå i gang
Fra samarbejdsaftalen indgås i efteråret, vil projektgruppen, sammen med leverandørerne, arbejde videre på det endelige design af færgerne og havneinfrastrukturen frem til foråret 2023. Forslag til det endelige design skal vedtages i kommunalbestyrelsen før udbudsprocessen kan gå i gang. Udbudsrunden, hvor værfter, der vil byde på opgaven, skal udarbejde deres tilbud, er en længere proces, og først i begyndelsen af 2024 kan udbudsrunden forventes at være afsluttet.

2024, første halvår: Kontraktindgåelse
Når udbudsrunden er afsluttet vurderer Ærøfærgerne de forskellige tilbud, og færgeselskabet indstiller derefter sine anbefalinger om valg af leverandør til politisk behandling i kommunalbestyrelsen. Det er værd at bemærke, at kommunalbestyrelsen ikke er tvunget til at indgå en kontrakt, hvis de tilbud der foreligger ikke vurderes til at være tilstrækkeligt attraktive.

Ærøs første elfærge, Ellen, med sin lader på Søby Havn. Billedet er fra dåben, d 1. juni 2019.

2024-2026: Færgerne og landanlæggene bygges, idriftsættelse af færgerne
Hvis Ærø Kommune indgår en kontrakt efter udbudsrunden kan bygningen af de to færger gå i gang. Bygningen vil foregå forskudt, så færge nummer to påbegyndes et halvt års tid efter den første. De to færger vil dermed også blive sat i drift forskudt af hinanden, og det forventes at den første færge er i drift i midten af 2026. Mens færge nummer 2 færdiggøres, skal én af de gamle færger dække driften på ruten, sammen med den første nye færge.

Og da de nye færger bliver eldrevne skal der naturligvis også bygges transformere og ladere i både Ærøskøbing og Svendborg, så man er klar til at sætte stikket i, når den første færge skal prøvesejles.