Ansøgning til Ærøfærgerne Rejsegaranti

Alle felterne markeret med * skal udfyldes for at vi kan behandle din ansøgning til kompensation. Skriv tydeligt med blokbogstaver.
Billetnummer:*                          
Fornavn(e):*                                                                         Efternavn:*                                                           
Gade/vej:*                                                    Husnummer/Etage:*
Postnummer:*                                               By:*
Mobil:*                                                        E-mail adr.:*

 

For udbetaling af kompensation skal cpr. nr. eller cvr. nr. oplyses. Beløbet vil blive overført til Nem-konto:

Cpr. nr.: *

 

Cvr. nr.: *

 

 

 
Hvis du har en udenlansk konto, som du ønsker beløbet indsat på, udfyld da venligst nedenstående felter:
SWIFT nummer IBAN-nummer:
Bilag (Sæt kryds) Bilag er vedlagt
Bemærkninger til ansøgning om kompensation:
Jeg erklærer, at overstående oplysninger er korekte:
Dato:* Underskrift:*